Projekty UE
NEXET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego
 
Tytuł projektu: „nGUARD – innowacyjna usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Typ 1 Rozwój MŚP Dotacje bezpośrednie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do złożenia oferty polegającej na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu innowacyjnej usługi nGUARD wraz z dostawą sprzętu informatycznego i oprogramowania.
 
Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej usługi nGuard dedykowanej przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie posiadają odpowiednich zasobów osobowych jak i finansowych aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych gromadzonych w ich systemach informatycznych. Opracowana autorska przez Wnioskodawcę usługa pozwoli zabezpieczyć także wszystkie komputery przedsiębiorstwa pracujące zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz sieci firmy. Usługa jest innowacyjna co najmniej w skali województwa podkarpackiego.

Wartość projektu: 2 352 190,50 zł
Kwota dofinansowania: 1 202 638,50 zł
Skip to content